Em trinh sát và tên thầy giáo già biến thái

Từ thời nữ sinh gái trinh sát đã có mối thù với tên thầy giáo già biến thái, lớn lên đi làm trinh sát cô quyết tâm bắt được tên thầy giáo già biến thái năm xưa bắt cô phục vụ tình dục suốt bao nhiêu năm cấp 3. Giờ thì cô lại bị chính tên thầy giáo đó bắt lại và cưỡng dâm cô trinh phục vụ tình dục như năm xưa.